Den gang man sendte brev med posten var det ikke så nøye med nøyaktighet i adressen. Så sant adressen var ca. riktig, ville en behjelpelig postmann eller dame strekke seg litt ekstra for å se at den kom frem til rett person. Om de ikke lyktes med dette, ville brevet i verste fall bli returnert til avsender. Sånn er det ikke lenger.

Som eier av flere internett domener, (som denne: vnv.no) får jeg all e-post som sendes til adresser i domenet, men som ikke har en egen e-post adresse. For eksempel, sender man en e-post til [email protected], en adresse som ikke finnes, blir den videresendt til en samle e-postkasse, som da kan leses av administrator.

Bare den siste uken har jeg fått et brev med personinformasjon om en jobbsøker med spørsmål om attest; og en annen hvor avsender legger ut i detalj om situasjonen sin: Hun holder på å bli kastet ut fra en hytte hvor hun bor med barn og hunder. I vedlegg er det kopi av kvitteringer og brev. Tidligere har jeg fått utredninger om hva som må til for å sparke en tverr ansatt, om byggesaker m.m.m.

For større selskaper har dette vært et problem, da det finnes grupper som kjøper opp domener som likner på selskapsnavnet, og samler all feilsendt e-post; og selger informasjonen videre til interesserte konkurrenter.

Så spørsmålet er: hvor nøye er du når du skriver en e-post adresse?