I dag har nesten alle som søker jobb eller jobber med rekruttering har en LinkedIn konto. De fleste beholder også kontoen og oppdaterer den sporadisk. Når jeg spør kjente om hvorfor de er på LinkedIn, får jeg høre om verdien av nettverk og hvorfor digitale tjenester øker verdien av dem. Når jeg spør hvilken verdi de har fått, spesifikt, får jeg som oftest svært diffuse svar. Av de som kan, stanser det gjerne med “jeg ble kontaktet av en rekrutterer”.

Dette er passiv bruk av tjenesten og gir liten verdi til den enkelte.

La oss først se på hvilken verdi som kan ligge i nettverk:

Dunbar tallet: kognitiv grense for hvor mange personer vi kan holde styr på

Tradisjonelt var vi begrenset av en kognitiv grense for hvor mange vi kunne ha et reelt sosialt forhold til, beskrevet av Dunbar. Dette mindre relevant, når f.eks. LinkedIn holder informasjonen på alle i nettverket ditt oppdatert. Fremfor å prøve å huske, kan man friske opp hukommelsen og oppdatere den, før man evt. benytter seg av en kobling. Er man usikker på hvem man skal kontakte, kan man søke litt, på kompetanse, anbefalinger, geografi m.m. for å finne rett person. Er man ikke koblet sammen fra før, kan man se om man kjenner noe som kan introdusere deg.

Malcom Gladwell om 3 roller i nettverk og hvordan disse fungerer: Et godt nettverk har alltid vært viktig, både sosialt og yrkesmessig; og har derfor blitt forsket på og beskrevet av mange. I boken “Tipping Point”, som kom ut i 2000, beskriver Malcolm Gladwell tre forskjellige roller i et nettverk: “Connectors”, som er særlig flinke til å koble mange folk sammen, “Mavens”, som er flinke til å tilby god informasjon / kunnskap og “Salesmen” som er flinke til å overbevise. Han påstår videre at når alle tre kommer sammen om en ide eller trend, har den potensialet for å ta av.

Det finnes de som er flinke i alle tre roller, men de fleste er flike på en, eller kanskje to. Om man forstår sine styrker, kan man koble seg sammen med andre som har komplimenterende styrker, for å få gjennomslag. Selv er jeg nok mer av en Maven innen IT og mat: jeg er ganske godt oppdatert på hva som finnes av muligheter og tester ut en del ganske tidlig. Jeg fikk en e-post fra en venninne forleden med spørsmålet: “Hei, jeg skal ha ny telefon: kan ikke du bare fortelle meg hva jeg burde kjøpe, så slipper jeg å lete igjennom masse jeg ikke kommer til å forstå uansett”. Jeg anbefalte henne en Android telefon. Min venninne er ganske flink til å bygge nettverk, og veldig god på innsalg. Innen noen måneder senere, hadde mange i hennes nettverk også kjøpt seg en Android telefon.

Dette skjedde ikke i isolasjon, så jeg skal ikke ta ære for spredningen av Android; men illustrerer litt hvordan en slik prosess kan fungere. Selskaper som forstår denne prosessen er ofte flink til å identifisere hvem og hva “Mavens” lar seg påvirke av og legger mye ressurser i å selge til dem. Det enkleste formen for dette kan vi se fra hvordan noen anmeldere alltid får tilgang på det nyeste utstyret i det produktet skal lanseres.

Hvilken verdi får du?

At LinkedIn analyserer nettverket ditt i dybden viste jeg i posten: LinkedIn: Magi eller aktiv sporing?. LinkedIn finner verdi i nettverkene våre: de omsetter for ca. 25kr. pr. bruker pr. år. Dette virker kanskje ikke så mye, men med 131 millioner medlemmer blir det en nett sum.
Det er ingen selvfølgelighet at du også får verdi av tjenesten. Har du kun en profil er det som å være på en konferanse uten å høre eller bli hørt. For at noen ønsker å “høre på deg” må du skape innhold som er av interesse for andre. For at andre “skal kunne høre på deg” må du utvide nettverket ditt. Det ligger mye jobb med begge aspektene bak en god profil. Vanlige feil er å kun gjøre den ene eller den andre, med resultatet at man enten har mange gullkorn som ingen vet finnes, eller at man sprer inntrykket av at man ikke har noe dybde meget vidt og bredt. Så: Sørg for en helhetlig profil.
Bygg nettverk! Start med å forstå nettverket ditt. På bloggen til Espen Andersen kom jeg over en funksjon som gir en graf over nettverket ditt. Her det lett å se hvilke grupperinger du har og hvem som kjenner hvem. Identifiser om du har noen hull og om det er noen som kan introdusere deg til relevante kontakter. Sett deg så inn i hvilke muligheter som er tilgjengelig for de som betaler for tjenesten. For eksempel, de som betaler, kan se hvem som anbefaler deg, selv om du ikke er i nettverket deres. Dette kan ha stor betydning når du søker jobb på et prosjekt, eller blir vurdert til et oppdrag; og viser viktigheten av å få inn noen personlige anbefalinger.

Skap innhold om deg selv

Hold profilen oppdatert; og ved å poste jevnlig om kompetanse, prestasjoner, lenker til det du holder på med og delta gjerne på noen av de mange fag- og interessegruppene som finnes. Dette gir mer dybde og øker sannsynligheten for at du blir identifisert som en aktuell kandidat for et gitt prosjekt.

LinkedIn er kanskje ikke for deg Det er et vell av nettverkstjenester og LinkedIn passer ikke for alle. Innen filmverdenen er det andre sider som gjelder, slik som IMDB, hvor det å ha en oppdatert og korrekt profil der kan være viktig for å bli kontaktet. Et annet eksempel er Trines Matblogg; Norges mest leste matblogg. Denne posisjonen har hun klart å få ved å balansere meget godt innhold, med bruk av flere matnettverk, som matbloggsentralen.com og MatPrat.no. Videre har hun blitt intervjuet av flere blader og aviser, som videre sprer omdømme hennes. All honnør til Trine!
Så finn de nettverkene som er mest aktuelle for deg, og husk punktene over gjelder uavhengig av hvilken tjeneste du bruker.

(en post om hvordan tenke på linkedin profilen sin: http://www.inc.com/jeff-haden/how-to-market-yourself-with-linkedin-profile-6-steps.html )